image

อนุมัติเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา

  • สามารถใช้งานได้ผ่าน Desktop โดยใช้ Web Browser ทั่วไป และ ทางมือถือหรือแท็บแล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
  • รองรับทั้งภาษาไทย-อังกฤษ
  • เลือก “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” ใบสำคัญด้านซื้อและขายทั้งหมดได้ทั้ง ทาง desktop และมือถือ พร้อมด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน และไฟล์แนบ PDF
  • แจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารที่ต้องการให้อนุมัติ และกดเรียกดูรายการที่ยังคงค้างอยู่ได้จากหน้า Dashboard
image

ไม่พลาดทุกรายงานสำคัญ

  • มาพร้อม 12 รายงานทั้งด้านซื้อ ด้านขาย และเปรียบเทียบซื้อขาย
  • เลือกมุมมองในการดูรายงานได้ ไม่ว่าเป็นแบบละเอียด หรือแบบสรุป เลือกตัวกรองข้อมูล และเลือกระยะเวลาของข้อมูลรายงานได้ ทั้งนี้ รูปแบบและคอลัมน์ของรายงานจะแตกต่างจากที่มีใน MAC-5 Legacy
image

ดูภาพรวมผ่านแดชบอร์ด

  • พบกับ Dashboard ที่จะบอกสถานะของการอนุมัติต่างๆ (คำขอคงค้าง ที่อนุมัติไปแล้ว ที่ไม่อนุมัติไปแล้ว) และภาพรวมจากรายงานต่างๆ ในจุดที่สำคัญ
  • ดูได้สะดวกจากทั้งทางมือถือ และทาง web browser ที่จะสามารถเห็น dashboard ได้ทั้งหมด กดใช้งานตัวกรอง และแสดงผลกราฟได้อย่างสมบูรณ์กว่า
X
X