image

ครบถ้วนด้วยฟีเจอร์ที่จำเป็น

  • รองรับการขายทุกลักษณะ ตั้งแต่การขายสด ขายปลีก ขายเชื่อ ขายฝากห้าง ฯ
  • รองรับการซื้อขายต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้สกุลเงินต่างประเทศได้หลากหลาย มีช่องข้อมูลเพียงพอสำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้า และทำฟอร์มส่งออก
  • เชื่อมต่อกับระบบขายหน้าร้านหรือ e-Commerce ได้
image

บริหารสินค้าคงคลัง

  • จัดการสต็อกสินค้าที่ซับซ้อน รองรับสินค้าที่มีหมายเลข Serial ต้องจับ Lot มี Barcode หรือมีวันหมดอายุ
  • รองรับสินค้าที่มีหน่วยนับมากกว่าหนึ่ง หรือสินค้าที่ขายรวมกันเป็นชุด
  • วางแผนการรับการส่งสินค้าได้ล่วงหน้า
image

รายงานเชิงวิเคราะห์

  • ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา แสดงข้อมูลตามเจ้าหนี้ ตามรายการสินค้า
  • วิเคราะห์ผู้ขาย เปรียบเทียบราคาขาย และส่วนลดของแต่ละราย หรือแต่ละสินค้าได้ หรือจะวิเคราะห์ราคาและส่วนลดที่เคยขายให้กับลูกค้าในอดีตได้ในมุมมองเดียวกัน
  • วิเคราะห์กำไรขาดทุน รายสินค้า รายลูกค้า

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลองอ่านหน้าอื่นๆ ดูไหม

X
X