มาเป็นหนึ่งในครอบครัวของ ดับเบิ้ล ไพน์ คุณจะเติบโตและพัฒนาความเชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะของคุณได้ เราภูมิใจที่จะบอกว่าเราเป็นบริษัทที่มีความสมดุล ระหว่างงานกับชีวิต มากที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

ทำกับเราแล้วได้อะไร?

  1. โอกาสเข้าถึงบริษัทซอฟต์แวร์ และไอทีทั่วตลาดไทย (และต่างประเทศก็มี) เข้าใจถ่องแท้ถึงตลาด และประเภทของซอฟต์แวร์ เข้าใจคำว่า “Digital Transformation” แบบถึงกึ๋น ถ่องแท้ว่าไอทีจะช่วยพัฒนาองค์กรได้ยังไง
  2. ทำงานกับบุคลากรที่มีความรู้ และมีการแชร์ความรู้ใหม่ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ไม่นิ่ง ไม่โง่ลง จะกลายเป็นคนที่ “ตรง เป๊ะ ไว้ใจได้” เป็นมืออาชีพ และมี work ethics ที่หาได้ยากของสังคมไทย
  3. โอกาสในการ explore ความสามารถของตนเอง มีอิสระให้ทดลองความคิดของตนเอง ไม่มีขีดจำกัดแน่นหนา ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ เต็มพลัง ทุกทักษะ ทุกไหวพริบ ยิ่งทำยิ่งเก่งหากพัฒนา
  4. เอ็นจอยกับการเติบโตได้ไปเรื่อยๆ มี career path ที่ให้ไปได้อีกมากมาย 
  5. โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในการสื่อสาร และในการ research
  6. ที่สำคัญที่สุด คือโอกาสที่จะได้อยู่ในองค์กรที่อบอุ่น ตลก และจริงใจ 🙂

นอกจากนั้น ยังมีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เช่น คอมมิสชั่น เบี้ยขยันสำหรับคนตื่นเช้า รางวัล Role Model สำหรับพนักงานตัวอย่าง รางวัลพิเศษสำหรับคนที่อยู่ครบ 5 ปีและ 10 ปี ชมรมแบดมินตันเพื่อสุขภาพ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่ารถก็เบิกได้ ที่สำคัญ มีเที่ยวสนุกๆ ประจำปีด้วย!

ตำแหน่งเรากำลังมองหา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ

1.เป็นคน ตรง เป๊ะ และวางใจได้ ในทุกเรื่อง
2.คนกล้าคิด กล้าทำ กล้าริเริ่มโปรเจคสนุกๆ ใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ โดยที่งานประจำก็ไม่ตก ทำงานเร็ว
3.สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้
4.ใช้อินเตอร์เน็ตเก่ง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
5.เป็นคนมีเหตุผล รู้จักพูด และฟังปัญหา
6.คิด วิเคราะห์แล้วจึงลงมือแก้อย่างมีขั้นตอน
7.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูง เคร่งครัดในเรื่องกฎระเบียบวินัย ไม่ปล่อยปละละเลย
8.คนอารมณ์ดี มีวาทศิลป์ในการพูดจาและการเขียนหนังสือ
9.เข้าใจเรื่องกฎหมายแรงงาน และเป็นสื่อในการเชื่อมต่อระหว่างพนักงานและบริษัทได้อย่างลื่นไหล
10.มีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง และรายงานผลงานของตนเสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.การสรรหาจนถึงการบรรจุพนักงาน
2.งานเงินเดือน เป็นระบบ Online Cloud System มีระบบและกฎระเบียบชัดเจน
3.งานประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ
4.การฝึกอบรมและกำกับดูแลให้พนักงานอยู่ในกฎระเบียบ มีวินัยตามวัฒนธรรมองค์กร
5.การประเมินและพัฒนาทักษะ รวมทั้งความรู้ของพนักงาน เป็นรายบุคคล
6.การสร้างบรรยากาศดี ๆ ในที่ทำงาน
7.งานกฎหมาย พื้นฐาน เช่น ภ.ง.ด. 1ก และใบ 50 ทวิ เป็นต้น

พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ

1. ผ่านงานบริการอื่น ๆ มาก่อน เพื่อที่จะได้มีฐานในการรับมือลูกค้าอย่างมืออาชีพ
2. หากมีความรู้ด้านบัญชีจะเป็นประโยชน์ จะทุ่นเวลาในการพัฒนาความรู้
3. มีวาทศิลป์ในการพูดกับลูกค้า ไม่คล้อยตาม แต่ทำให้ลูกค้าคล้อยตามและเข้าใจถึงปัญหาและวิธีแก้ได้ในที่สุด
4. มีความอยากเข้าใจลูกค้ามากกว่าจะให้ลูกค้ามาเข้าใจเราฝ่ายเดียว มีความใจเย็น โอบอ้อมอารี เห็นใจ มีความอดทน
5. มีทักษะในการสื่อสาร ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะดีมาก เพราะบริษัทกำลังจะนำผลิตภัณฑ์ออกต่างประเทศ
6. ตรงเวลา ซื่อสัตย์ และมีแรงผลักดันตัวเอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ใช้ไหวพริบและความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง โดยแก้ปัญหาผ่านหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นยกหูโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และอื่น ๆ
2. เป็นศูนย์กลางของการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในการบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าใจร่ม เอาลูกค้าให้อยู่
3. ติดต่อ ซักถาม และตอบสนองลูกค้าถึงความเป็นไปและความก้าวหน้าอย่างเป็นห่วงเป็นใย
4. สามารถจับประเด็นจากคำพูดลูกค้าเพื่อลดเวลาที่จะต้องคุยนาน ๆ เกินควร
5. แก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละประเภทปัญหา
6. บันทึกข้อมูลการให้บริการและองค์ความรู้ลงระบบ Online
7. นำเสนอข้อแนะนำจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาเรียนให้ผู้บริหารทราบเพื่อพัฒนาเพิ่มต่อไป
8. Remote ไปดูหน้างานลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาขณะที่เราไม่ต้องเดินทางไปดูให้ (มีฝ่าย IT คอยช่วยด้วย)

นักพัฒนาสื่อและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3.มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยี และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
4.มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แก้ไขปัญหาด้วยทักษะ ทำงานเชิงรุกได้ดี
5.มีทัศนคติเชิงบวก ขยันมุ่งมั่น ละเอียด รอบคอบ ทำงานเร็ว หาข้อผิดพลาดเก่ง
6.สามารถใช้ Microsoft Office และจัดการเอกสารได้ดี กระชับ เข้าใจง่าย
7.ชอบการอ่านและเขียนหนังสือ ***
8.มีประสบการณ์ด้าน IT Software จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม ERP Software (User Guide) และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด และแจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรมให้โปรแกรมเมอร์ดำเนินแก้ไข
3.ปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้มีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาระบบ

คุณสมบัติ

1.คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Studio โดยใช้ภาษา VB6, VB.Net, C# ได้เป็นอย่างดี
3.สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล SQL Server, SQL Command, Access ได้
4.มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5.มีความรู้ ความชำนาญในการใช้งาน MS Offices (Word, Excel, PPT, Outlook)
6.มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.พัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ภาษา C# , VB.6
2.แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมให้ตรงตามสเปคของผลิตภัณฑ์
3.ศึกษาหาความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรม
4.ดูแลงานจ้างเขียนของลูกค้า ตามสเปคงานที่ลูกค้าต้องการ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

1.มุ่งมั่น มีจิตวิญญาณนักขาย เพื่อให้ได้ยอดมา ขายได้ทุกอย่าง ชอบหาเงิน ชอบเห็นยอดขายตัวเอง (และคอมมิสชั่น) โตวันโตคืน!
2.เข้าใจงานเอกสารด้านบัญชี การซื้อขาย เบิกรับสินค้า ภาษี สินทรัพย์ ใช้ข้อมูลรายงานเพื่อการบริหาร *เคยใช้ software บัญชีสำเร็จรูปมาก่อน
3.คิดต่างมุม ชอบสรรค์สร้างมุมมองการขายใหม่ๆ มองหาโอกาสที่จะได้นำเสนอแนวคิดนอกกรอบของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทีมงานอยู่เสมอ
4.รักการเรียนรู้ ต้องรู้ให้จริงในเวลาอันสั้น ค้นคว้าทดสอบงานเองเป็น ช่วยเหลือตัวเอง ชอบทำงานร่วมเป็นทีม มองหาองค์กรที่มั่นคงที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ เต็มไปด้วยมิตรภาพ จริยธรรม จริงใจ โปร่งใส ตรงไปตรงมา งานมีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
5.ไม่ท้อแท้ต่อความล้มเหลว เห็นวิกฤตเป็นโอกาส เป็นเกมส์ท้าทายที่ต้องเล่นให้ชนะ รับแรงกดดันเป็น ตรงต่อเวลา
6.พูดเก่ง ตั้งคำถามที่น่าสนใจเป็น พูดชัดเจนเป็นผู้ใหญ่ เป็นนักฟังเก็บประเด็นที่ดี วางตัวน่าเชื่อถือ มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าพูดนำเสนอต่อหน้าลูกค้าจำนวนมาก รักษาคำพูด นับถือตนเองและผู้อื่น
7.บุคลิกภาพดี แต่งตัวเรียบร้อยสวยงาม สะอาด ประณีต เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
8.มี skill ในการทำ presentation และการใช้ Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี ใช้ applications, internet, Google, search engine คล่อง งานเขียนมีระเบียบรอบคอบไม่ผิดพลาด เขียนหนังสือเป็น ทบทวนก่อนส่งออกเสมอ
9.เป็นคนสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ออกต่างจังหวัดได้บ้าง
* ถ้าเคยขาย ERP หรืออยู่ใน field Software-IT มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ!

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.เป็นหนึ่งในมือทีมขายของเรา เพื่อช่วยกันทำยอดให้ได้ถึงเป้า ติดตามลูกค้าเก่ง
2.ฝึกเรียนรู้วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ขายให้คล่อง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการนำเอา software เราไปตอบสนองความต้องการลูกค้า รู้จักดึงเอาจุดขายและฟีเจอร์ดีๆออกมานำเสนอประโยชน์แก่ลูกค้า
3.ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการบริการแต่ละเรื่อง ต้องผ่านการฝึกทำเอง เพื่อความเป็นที่ปรึกษาและทักษะด้าน IT ที่จำเป็น
4.เรียนรู้ เข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของ พันธมิตร (Partners) เพื่อนำเสนอขายพ่วงเป็น solution
5.เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่งตัวใหญ่น้อย หน้าใหม่เก่าในตลาดอยู่เสมอ จนสามารถอธิบายวิเคราะห์ในเชิงการขายได้อย่างมีชั้นเชิง
6.สอบถามข้อมูลอย่างละเอียดจากลูกค้ามุ่งหวัง (lead/prospect) ที่ได้รับ วิเคราะห์ และประเมินถึงโอกาสในการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ทำเอกสารเสนอราคาให้ลูกค้า จากโปรแกรมของเรา
8.บันทึกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้า อัพเดทข้อมูลและสิ่งที่ได้มาจากการขาย การติดตามเข้าสู่ระบบ CRM ข้อมูลไม่ตกหล่น ไม่ผิดพลาด
9.นำเอาคำถาม ความรู้ กรณีที่พบเจอในการขาย กลับมาศึกษาหาคำตอบทำความเข้าใจอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มศักยภาพตัวเองและทีมโดยเร็ว
10.ประสานงานกับทีมบริการหลังการขาย และฝ่ายการเงิน

X
X