ซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนบัญชี เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด

สำหรับการบริหารจัดการ

MAC-5 ช่วยรวมระบบหลังบ้านให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งระบบขาย จัดซื้อ สินค้าคงคลัง การเงิน และบัญชี ที่จะทำงานเป็นเนื้อเดียวกันกับทีมบริหาร เราเชี่ยวชาญ ในการทำบัญชีแบบลงรายละเอียด เพื่อให้นักบัญชีได้ใส่ข้อมูลที่จำเป็น ณ วันที่บันทึกได้ หลากหลายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกลับมาเป็นตัวกรองในทุกๆ รายงานของเรา ทำให้เลือกดูข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว ที่จะช่วยตัดสินใจในการบริหารธุรกิจของคุณ

และนี่คือสิ่งที่ประกอบเป็นคำว่า MAC: การบริหารจัดการ การบัญชี และการคิดต้นทุน

ดูแลสร้างระบบหลังบ้านของคุณให้อัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ

ดูแลสร้างระบบหลังบ้านของคุณให้อัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ

MAC-5 เต็มไปด้วยเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ที่จะเพิ่ม ความรวดเร็วในการทำงานของคุณ เช่น ข้อมูลซ่อนจ ากการคลิกขวาและซ้าย การโอนออก excel ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และการทำงานทีเดียว เพื่อออกเอกสารหลายๆ ใบ เป็นต้น

ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Cloud
ทำงานบน Microsoft Window XP หรือสูงกว่า ใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือ Access [ดาวน์โหลดข้อมูลสเป็คเครื่องสำหรับฝ่าย IT] และหากต้องการเลือกใช้ Cloud ติดต่อเราได้เลย!

การพิมพ์เอกสารและแบบฟอร์ม

มาพร้อมกับรูปแบบเอกสารและรายงาน ครบเซ็ต มากกว่า 120 รูปแบบมาตรฐาน ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เช่น แบบ ฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานสต็อกการ์ด และเอกสารมาตรฐาน เกี่ยวกับการขายและการจัดซื้อเป็นต้น

ฟีเจอร์ในภาพรวม

สร้างบริษัททำการไม่จำกัด

สามารถสร้างบริษัทได้ไม่จำกัดในฐานข้อมูล ไม่ต้องซื้อใหม่ทุกครั้ง คุ้มค่าการลงทุน

สองภาษา

รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเมนูทั้งหมด

การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น และจ้างเขียนตามความต้องการเฉพาะ

เพราะทุกซอฟต์แวร์ควรจะเชื่อมต่อกันเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนให้มากที่สุด เราจึงทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลจาก MAC-5 ไปยังซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่เป็นเรื่องง่าย! ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า และยังสามารถปรับเปลี่ยนบางฟีเจอร์ให้เข้ากับระบบงาน ของคุณเองได้อีกด้วย ติดต่อเพื่อปรึกษาและประเมินความต้องการเบื้องต้น

การค้นหาขั้นสูงและการเจาะลึกข้อมูลในใบสำคัญ

ค้นหาเอกสารใบสำคัญในฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วกว่าด้วยเครื่องมือค้นหาขั้นสูงของเรา มีปุ่มคลิกจากรายงานเพื่อดูข้อมูลของใบสำคัญที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก

ความรู้และประสบการณ์ที่มาพร้อมใช้

การตั้งค่ารหัสข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะ MAC-5 มาพร้อมข้อมูลพื้นฐานที่เราตั้งค่าไว้ให้พร้อมใช้แล้ว หากต้องการแก้ไขหรือใช้ข้อมูล ของคุณเอง ทีมวางระบบของเรายินดีให้การบริการ

รองรับธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น

ผลิต ซื้อมาขายไป บริการ นำเข้า ส่งออก เหล็ก ไม้ เป็นต้น

เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ ของคุณ + ปรับแต่งได้ตามความต้องการ

โซลูชั่นตาม

ระบบ ประเภทธุรกิจ

ระบบขายและลูกหนี้การค้า

ระบบลูกหนี้การค้าหรือระบบขาย จัดการทุกกระบวนการการขาย ตั้งแต่การออกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย เงินมัดจำ ใบแจ้งหนี้ วางบิล ใบเสร็จ การรับชำระเงิน และการส่งสินค้า

อ่านต่อ

ระบบซื้อและเจ้าหนี้การค้า

ช่วยให้ทีมจัดซื้อของคุณทำงานง่ายและเร็วขึ้นไปอีกด้วยระบบเจ้าหนี้การค้าหรือระบบซื้อ รองรับขั้นตอนการทำงานและเอกสารใบสำคัญที่จำเป็นทั้งหมดของงานจัดซื้อ เริ่มจากใบขอซื้อภายใน ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ วางบิล มัดจำ ใบเสร็จ การชำระเงิน และการรับของเข้าคลัง

อ่านต่อ

ระบบบัญชีแยกประเภท

การลงบัญชีของคุณจะเปลี่ยนไปด้วยระบบบัญชีแยกประเภทของเรา ที่จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายละเอียดรายการบัญชีได้มากขึ้น ลึกขึ้นในครั้งเดียว สร้างระเบียบการทำงานที่จะทำให้สามารถตอบทุกคำถามของฝ่ายบริหารได้อย่างมีหลักฐานรวดเร็ว

MAC-5 ให้คำตอบเหล่านี้ได้แน่นอน: รายได้ค่าใช้จ่ายต่อโปรเจค/อีเว้นท์ การขายรายพนักงาน รายได้รายลูกค้า กำไรขาดทุนรายสินค้า ต้นทุนต่อแผนก ต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินค้า และอีกมากมายที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ

อ่านต่อ

ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง จัดการกับสินค้าที่มีความซับซ้อน เช่น สินค้าที่มีหมายเลข Lot หรือ Serial บาร์โค้ด วันหมดอายุ และมีหน่วยนับหลากหลาย คำนวณต้นทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก หรือผลิตเพื่อขาย

อ่านต่อ

ระบบเช็ค ธนาคาร ภาษี และสินทรัพย์

การบริหารสินทรัพย์ ระบบเช็ค ระบบรายงานภาษี ระบบเหล่านี้ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักของ MAC-5 อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ช่วยให้ฝ่ายบัญชีของคุณทำงานง่ายและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกค่าเสื่อม การคำนวณกำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้อย่างอัตโนมัติพร้อมออกรายงาน การบันทึกเช็คที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการทำจ่ายสำหรับเจ้าหนี้หลายรายได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนไปถึงเรื่องของการทำฟอร์มภาษี ที่มีการทำเป็นแบบมาตรฐานถูกต้องตามสรรพากรไว้ให้ท่านอย่างพร้อมใช้งาน

อ่านต่อ

ซื้อมา-ขายไปและบริการ

MAC-5 สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปช่วยให้คุณเห็นกำไร ขาดทุน ต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างชัดเจน ทำให้สามารถบริหารจัดการสต็อกและต้นทุนของธุรกิจได้ตลอดเวลา

หากใช้ซอฟต์แวร์ระบบขายหน้าร้าน ระบบบาร์โค้ด (โดยเฉพาะร้านอาหาร) เราสามารถทำการเชื่อมต่อได้* หรือหากกำลังมองหาระบบอื่นที่อยากเชื่อมต่อ เราก็สามารถแนะนำพาร์ตเนอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับ MAC-5 แล้วให้ได้อีกด้วย

รับจ้างเขียนเพิ่มเติมเพื่อปรับระบบให้เข้ากับองค์กรของท่าน

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมการผลิต

MAC-5 Enterprise สำหรับธุรกิจผลิต เจาะลึกทุกรายละเอียดต้นทุนการผลิต สามารถรองรับขั้นตอนการผลิตได้อย่างยืดหยุ่น ควบคุมตั้งแต่การตั้งสูตรการผลิต การควบคุมสินค้าในคลัง การเบิกสินค้าเพื่อผลิต การตรวจสอบสินค้าคงเหลือตลอดกระบวนการผลิตและหาต้นทุนของสินค้าทั้งระหว่างและหลังจากผลิตเสร็จ การกระจายค่าใช้จ่ายเพิ่มหลังขบวนการผลิตเพื่อหาต้นทุนแท้จริงและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ

ธุรกิจนำเข้า

การนำเข้าสินค้ามักจะมีค่าใช้จ่ายที่หลายคนอาจจะไม่ได้รวมเข้าไปเป็นต้นทุนของสินค้าในแต่ละครั้ง MAC-5 จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ได้แก่ ค่าประกัน ค่าขนส่ง ภาษี และเฟรท เพื่อให้ระบบคำนวณได้ต้นทุนสินค้าที่จริงที่สุด

รองรับสกุลเงินต่างประเทศมากถึง 25 สกุลเงิน หมดห่วงกับรายการซื้อต่างประเทศ

การคุมต้นทุนแต่ละล็อตในการนำเข้าจะทำได้อย่างง่ายดายมากที่คิด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสินค้าคงคลังและต้นทุน

อ่านต่อ

ธุรกิจส่งออก

มาพร้อมฟอร์มและเอกสารใบสำคัญสำหรับการส่งออกขายต่างประเทศ ทั้งช่องเฉพาะเพื่อใส่ค่าของ Net Weight, Gross Weight และ CBM ของแต่ละรายการสินค้า พิมพ์ออกบนฟอร์มต่างๆ ได้อย่างอิสระ

เรื่องของฟอร์มก็มีเตรียมให้เฉพาะธุรกิจส่งออก เช่น ฟอร์ม Packing List, Commercial Invoice และ Proforma Invoice เป็นต้น

เพิ่มและกระจายค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างขบวนการส่งออก เช่น ค่าประกัน ค่าเฟรท ได้อย่างง่ายดาย!

อ่านต่อ

ระบบ ERP ที่คลอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต

ธุรกิจเหล็ก

เป็นที่นิยมของธุรกิจซื้อมาขายไป แปรรูป และผลิตเหล็ก บันทึกหน่วยนับสำหรับสินค้าเหล็กได้ทั้งหน่วยนับหลักและน้ำหนักของเหล็ก เรียกว่า "หน่วยนับขนาน" เช่นในกรณีของการรับเข้าเหล็กเป็นม้วนและขายเป็นกิโลกรัม พิมพ์หน่วยนับขนานบนใบสำคัญ ฟอร์มและทุกรายงานในโปรแกรม

ควบคุมหมายเลข Lot ของสินค้าที่ทำการเบิกออกได้อย่างยืดหยุ่น เลือก Lot ได้เอง หรือให้ระบบตัด Lot ให้อัตโนมัติโดยใช้หลักการ FIFO ทำให้การคำนวณต้นทุนเป็นไปอย่างอัตโนมัติแบบเป็นไปตามต้องการ

ไม่ต้องกังวลกับปัญหาสต็อกจมจนทำให้ขาดทุนอีกต่อไป

อ่านต่อ

หาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณไม่เจอใช่มั้ย? คุยกับเราโดยตรงได้เลย!

X
X