ระบบสินค้าคงคลัง
บริหารสินค้าในคลังได้อย่างมั่นใจ รู้จำนวนและต้นทุนของสินค้าแท้จริงได้ตลอดเวลา เรียกรายงานละเอียดและวิเคราะห์ได้อย่างใจ

รองรับสินค้าที่ควบคุมยาก

รองรับสินค้าประเภทที่มีหมายเลข Serial lot บาร์โค้ด และวันหมดอายุ หรือสินค้าที่ต้องการหน่วยนับขนาน ระบุความสัมพันธ์ของจำนวนและ หน่วยนับรวมถึงจำนวนสูงสุดและต่ำสุดที่ต้องมีในคลังได้ครบจบในหน้าตั้งค่าเดียว

หน่วยนับขนาน

ระบุหน่วยนับที่ต้องการให้คำนวณจำนวนสินค้าขนานกันไป เช่น ระบุ “ม้วน” และ “กิโลกรัม” เป็นหน่วยนับขนานสำหรับสินค้า เหล็กเส้น เป็นต้น ระบบจะทำการแปลงค่าจำนวนของสินค้าให้อัตโนมัติและแสดงทั้ง 2 หน่วยนับในใบเอกสารสำคัญและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย

สูตรการผลิต

เป็นฟีเจอร์ที่ใช้กันมากในหมู่ลูกค้าอุตสาหกรรมผลิต สามารถระบุสูตรการผลิตได้ลึกหลายระดับ ปรับใช้ได้กับหลายประเภทสินค้า เรียกสูตรในการเบิกสินค้าออกจากคลังไปผลิต หรือเพื่อแปลงสภาพจากวัตถุดิบเป็นสินค้า ระหว่างผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างสะดวกและถูกต้อง

รองรับสินค้าที่ควบคุมยาก

รองรับสินค้าประเภทที่มีหมายเลข Serial lot บาร์โค้ด และวันหมดอายุ หรือสินค้าที่ต้องการหน่วยนับขนาน ระบุความสัมพันธ์ของจำนวนและ หน่วยนับรวมถึงจำนวนสูงสุดและต่ำสุดที่ต้องมีในคลังได้ครบจบในหน้าตั้งค่าเดียว

หน่วยนับขนาน

ระบุหน่วยนับที่ต้องการให้คำนวณจำนวนสินค้าขนานกันไป เช่น ระบุ “ม้วน” และ “กิโลกรัม” เป็นหน่วยนับขนานสำหรับสินค้า เหล็กเส้น เป็นต้น ระบบจะทำการแปลงค่าจำนวนของสินค้าให้อัตโนมัติและแสดงทั้ง 2 หน่วยนับในใบเอกสารสำคัญและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย

สูตรการผลิต

เป็นฟีเจอร์ที่ใช้กันมากในหมู่ลูกค้าอุตสาหกรรมผลิต สามารถระบุสูตรการผลิตได้ลึกหลายระดับ ปรับใช้ได้กับหลายประเภทสินค้า เรียกสูตรในการเบิกสินค้าออกจากคลังไปผลิต หรือเพื่อแปลงสภาพจากวัตถุดิบเป็นสินค้า ระหว่างผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างสะดวกและถูกต้อง

ต้นทุนต่อโปรเจค/งาน

เป็นรายงานที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใน MAC-5 เพราะสามารถแยกดูค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโปรเจคหนึ่งๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้เห็น “ต้นทุน” ของการทำโปรเจคว่าได้กำไรจริงๆ เท่าไร

การกระจายค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม

ได้ต้นทุนแท้จริงของสินค้าโดยการกระจายค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆที่เกิดขึ้นเข้าไปเป็นอีกส่วนของต้นทุนเมื่อทราบ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อรับสินค้าเลย หรือปลายเดือนเมื่อทราบต้นทุน การผลิตสินค้าแล้ว สามารถเรียกดูรายงาน จะเห็นต้นทุนในตอนแรกแยกกับ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาอย่างชัดเจน ช่วยให้วิเคราะห์ได้ง่าย

การใช้สินค้าตามประมาณการและที่ใช้จริง

เปรียบเทียบจำนวนสินค้าที่เบิกใช้จริงกับที่ประมาณการไว้ในแต่ละโปรเจค เห็นความแตกต่าง นำมาวิเคราะห์และต่อยอดพัฒนาการประมาณสินค้าต่อไปได้

ต้นทุนต่อโปรเจค/งาน

เป็นรายงานที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใน MAC-5 เพราะสามารถแยกดูค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโปรเจคหนึ่งๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้เห็น “ต้นทุน” ของการทำโปรเจคว่าได้กำไรจริงๆ เท่าไร

การกระจายค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม

ได้ต้นทุนแท้จริงของสินค้าโดยการกระจายค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆที่เกิดขึ้นเข้าไปเป็นอีกส่วนของต้นทุนเมื่อทราบ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อรับสินค้าเลย หรือปลายเดือนเมื่อทราบต้นทุน การผลิตสินค้าแล้ว สามารถเรียกดูรายงาน จะเห็นต้นทุนในตอนแรกแยกกับ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาอย่างชัดเจน ช่วยให้วิเคราะห์ได้ง่าย

การใช้สินค้าตามประมาณการและที่ใช้จริง

เปรียบเทียบจำนวนสินค้าที่เบิกใช้จริงกับที่ประมาณการไว้ในแต่ละโปรเจค เห็นความแตกต่าง นำมาวิเคราะห์และต่อยอดพัฒนาการประมาณสินค้าต่อไปได้

ต้นทุนสินค้ารายโปรเจค

ธุรกิจผลิตจะได้ประโยชน์สูงจากรายงานนี้ เพราะเห็นจำนวนและต้นทุนของสินค้า ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคหนึ่งๆ อย่างชัดเจน

รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า

เรียกดูรายการสินค้าในคลังที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันสินค้าค้างสต็อก เกิดต้นทุนโดยไม่จำเป็น สามารถเรียกรายงานตามตัวกรองมากมาย ที่มีให้ได้เพิ่มเติมอีกด้วย

การเบิกตามกรณี

ติดตามสถานะของการเบิกสินค้าจากคลังได้ตามกรณีที่สามารถตั้งรายการตรงนี้ได้เอง โดยทีมวางระบบของเราสามารถชี้แนะเพิ่มเติมได้หากต้องการสร้างเพิ่มจากที่โปรแกรมมีให้ เรียกรายงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์การเบิกได้อย่างสะดวก

ต้นทุนสินค้ารายโปรเจค

ธุรกิจผลิตจะได้ประโยชน์สูงจากรายงานนี้ เพราะเห็นจำนวนและต้นทุนของสินค้า ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคหนึ่งๆ อย่างชัดเจน

รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า

เรียกดูรายการสินค้าในคลังที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันสินค้าค้างสต็อก เกิดต้นทุนโดยไม่จำเป็น สามารถเรียกรายงานตามตัวกรองมากมาย ที่มีให้ได้เพิ่มเติมอีกด้วย

การเบิกตามกรณี

ติดตามสถานะของการเบิกสินค้าจากคลังได้ตามกรณีที่สามารถตั้งรายการตรงนี้ได้เอง โดยทีมวางระบบของเราสามารถชี้แนะเพิ่มเติมได้หากต้องการสร้างเพิ่มจากที่โปรแกรมมีให้ เรียกรายงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์การเบิกได้อย่างสะดวก

เสียงจากลูกค้าในประเภทธุรกิจเดียวกันกับคุณ

ใช้งาน MAC-5 ทั้งหมด AR AP IC พวกรายงานต่างช่วยให้ประหยัดเวลาได้เยอะ เพราะเราสามารถจัดกรุ๊ปได้ว่ารายได้ประเภทนั้นๆ จะไปไว้ในกรุ๊ปไหน การบันทึก การตัดใบเสร็จ สามารถเข้าไปดูได้ง่ายกว่าโปรแกรมที่เคยใช้มา

- บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด

MAC-5 ช่วยส่วนของการทำใบสำคัญได้เยอะ ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน ดึง Po มาจากPR ได้เลย ส่วนรายงานในระบบคลังสินค้าโอเค สามารถเรียกดูสิค้าคงเหลือ ความเคลื่อนไหวสินค้า รายงานประวัติลูกหนี้เจ้าหนี้ต่างๆก็เรียกดูได้

- บริษัท เวลแมน จำกัด
X
X