ระบบเช็ค ธนาคาร ภาษี และสินทรัพย์
บริหารสินทรัพย์ การธนาคารและเช็ค รวมถึงภาษี ด้วยระบบเหล่านี้ที่เชื่อมโยงกับระบบหลักของ MAC-5 เป็นเนื้อเดียวกัน

การคิดค่าเสี่อม

บันทึกค่าเสื่อมของสินทรัพย์อย่างสะดวกได้เลยจากหน้ารายงาน ลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติสำหรับการคิดค่าเสื่อมรายเดือนและรายปี และยังแก้ไขได้เมื่อต้องการ

กำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์

มีการคำนวณตัวเลขกำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อัตโนมัติพร้อมเรียกรายงานดูได้
รายงาน 
รายงานค่าเสื่อมสินทรัพย์เปรียบเทียบรายเดือน 12 เดือน และรายงานการขายสินทรัพย์ สามารถกรองดูข้อมูลได้ตามงาน แผนกที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ของสินทรัพย์

กระทบยอดธนาคารอัตโนมัติ

โพสต์ข้อมูลจากทะเบียนเช็คไปธนาคารอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บันทึกค่าธรรมเนียมต่างๆจากการทำธุรกรรมธนาคารได้อย่างสะดวก

ฟอร์มเช็ค

สามารถปริ้นเช็คออกจากโปรแกรมได้เลย มีการทำฟอร์มไว้ให้แล้วทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
การกรองข้อมูลเช็ค

กรองหาข้อมูลเช็คที่ต้องการในทะเบียนเช็คด้วยเครื่องมือค้นหาขั้นสูงที่ละเอียด

การบันทึกเช็คที่ยืดหยุ่น

บันทึกเช็คเพียงใบเดียวเพื่อทำจ่ายสำหรับเจ้าหนี้หลายราย เพื่อประหยัดเวลา ยอดเงินที่การจ่ายจริงสามารถแตกต่างจากยอดเงินบนเช็คได้

อัตราภาษีที่หลากหลาย

ตั้งอัตราภาษีที่หลากหลายเพื่อใช้ในระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ และบัญชีแยกประเภท เลือกแสดงภาษีในรายการสินค้าหรือท้ายบิลก็ได้

ฟอร์มภาษี
เลือกฟอร์มภาษีจากหลากหลายรูปแบบที่มีไว้ให้อยู่แล้วสำหรับภาษีหลากหลายประเภท เป็นรูปแบบมาตรฐานถูกต้องตามสรรพากร อีกทั้งสามารถพิมพ์ภาษีหัก​ ณ ที่จ่ายได้ถึงสองอัตราในหน้าเดียว

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
พิมพ์ใบภงด 3, 53 เพื่อหักภาษีจากเจ้าหนี้เมื่อทำการบันทึกได้เลย มีรายงานพิเศษสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดย เฉพาะ รองรับภงด 2 ได้หากต้องการ

การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต
สามารถยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตได้เลยจาก MAC-5 ได้เวลามาเพิ่มอีก 15 วัน

เสียงจากลูกค้าในประเภทธุรกิจเดียวกันกับคุณ

MAC-5 สามารถเรียกรายงานต่าง ๆ ได้หลังจากที่บันทึกข้อมูลแล้วทันที การ Link MI-GL ใบสำคัญต่าง ๆ ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น

- บริษัท บอลลูน อาร์ท จำกัด

ชื่นชอบโปรแกรม MAC-5 ที่รายงานมีรูปแบบเยอะ สามารถเลือกดูได้ตามต้องการด้วยตัวกรองที่หลากหลาย

- บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
X
X