จองคลาสเรียนออนไลน์

คุณสามารถทำการจองคลาส เพื่อเรียนอบรมการใช้งานโปรแกรม ทั้งแบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบ webinar  หรือ แบบเรียนสดที่บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ โดยจองได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน  ดังนี้

1. คลิกที่ชื่อของคลาสเรียนที่ต้องการ

2. ใส่ข้อมูลของท่านที่ต้องการเข้าคลาสเรียนกับเราในระบบ

3. คุณจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติจากระบบของเรา ไม่ต้องกังวล!

4. ระบบจะปิดการจองคลาสอบรมทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. ของสัปดาห์นั้น

5. หลังจากได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งสิทธิยืนยันการเข้ารับอบรม ในวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 น. -17.00 น. ของสัปดาห์นั้น

20sep9:00 am12:00 pmฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-511 Guests are attending9 Spots remaining

20sep10:10 am12:00 amการส่งรายการซื้อ-ขายไประบบแยกประเภท (Link GL แบบ perpetual)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ ส่งรายการซื้อ-ขายไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อย่างถูกต้อง2 Guests are attending18 Spots remaining

20sep11:10 am12:00 pmการเปลี่ยนรหัสทั้งฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการเปลี่ยนรหัสทั้งฐานข้อมูล อย่างถูกต้อง

20sep1:10 pm3:00 pmผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-5Be the first to RSVP20 Spots remaining

20sep1:10 pm3:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ perpetual)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ การส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

20sep1:10 pm4:00 pmวิธีการแต่งฟอร์มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการแต่งฟอร์มที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น5 Guests are attending15 Spots remaining

20sep3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Perpetualเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Perpetualและการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

27sep9:00 am12:00 amฝ่ายบัญชีลูกหนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของฝ่ายบัญชีลูกหนี้ครบทุกขั้นตอน อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์รายงานลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ3 Guests are attending17 Spots remaining

27sep10:10 am11:00 amการทำบัญชีเชิงลึกเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เรื่องรายงานระบบบัญชีแยกประเภทวิเคราะห์Be the first to RSVP20 Spots remaining

27sep11:10 am12:00 amการแต่งหน้างบการเงินเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการแต่งงบการเงินและนำไปประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมได้มากยิ่งขึ้นBe the first to RSVP20 Spots remaining

27sep11:10 am12:00 pmการยื่นภาษีทาง Internet (Copy)เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ถูกต้องOne guest is attending19 Spots remaining

27sep1:10 pm3:00 pmฝ่ายการเงินรับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของฝ่ายบัญชีลูกหนี้ด้านรับ ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อแนะนำ ควรเข้าอบรมหัวข้อฝ่ายบัญชีลูกหนี้มาก่อน, ควรเรียนต่อเนื่องกับหัวข้อฝ่ายการเงินจ่าย2 Guests are attending18 Spots remaining

27sep1:10 pm3:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ การส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

27sep1:10 pm4:00 pmฝ่ายบัญชีทั่วไปเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมึความรู้ความเข้าใจในการทำงานและประยุกต์ใช้งาน ในบัญชีทั่วไป บนโปรแกรม MAC-5 อย่างถูกต้อง4 Guests are attending16 Spots remaining

27sep3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Periodicเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Periodic และการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นBe the first to RSVP20 Spots remaining

X
X