ระบบขายและลูกหนี้การค้า
รวมขั้นตอนการขายให้เป็นหนึ่งเดียวและอัตโนมัติด้วยระบบลูกหนี้การค้า ไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศหรือต่างประเทศ

ใบเสนอราคาและการวิเคราะห์ สร้างสถานะของใบเสนอราคาด้วยตนเอง และระบุพนักงานขายหรือโปรเจคงาน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลงานและประสิทธิภาพ สามารถดูรายงานใบเสนอราคา คงค้างเพื่อติดตามสถานะของใบเสนอราคาที่ถูกส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นโอกาสทางการขายจริง ส่วนลดหลายระดับ เป็นธุรกิจที่ต้องการเพิ่มส่วนลดหลายครั้งในใบเอกสารเดียว? MAC-5 มีพื้นที่ให้ใส่ส่วนลดทั้งในแต่ละรายการสินค้า และท้ายบิลถึงอีก 2 ตำแหน่ง และสามารถทำส่วนลดซ้ำกันได้อีกถึง 5 ระดับต่อตำแหน่ง เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด!


ภาษีหลายระดับ บันทึกภาษีได้ทั้งในแต่ละรายการสินค้า และท้ายบิล เลือกใส่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนก็ได้ ระบบจะคำนวณมาวางให้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถเซ็ทให้ระบบทำค่าเบื้องต้นเป็นภาษี 7% มาให้เลยได้

วงเงินการขาย ตั้งค่าวงเงินการขายให้กับลูกค้าแต่ละรายเพื่อจำกัดจำนวนหนี้ค้างจ่ายก่อนจะทำการขายใหม่ ทำการตรวจสอบและอนุมัติวงเงินคงเหลือก่อนเปิดบิลขายใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกิดหนี้เสีย


ตั้งราคาขาย สามารถตั้งราคาสินค้าได้หลายวิธี ได้แก่ 1) ใส่ราคาเองทุกครั้งที่ขาย 2) ตั้งค่าในรายการราคาสินค้า 3) ตั้งค่าโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนสินค้า ซึ่งหากตั้งค่าไว้ ระบบจะเติมราคาสินค้าให้อย่างอัตโนมัติ ประหยัดเวลา!

ขายสินค้าเป็นชุด แสดงชุดสินค้าในใบเอกสารการขายต่างๆ อย่างครบถ้วนได้ สามารถนำสินค้าหลายๆ ชิ้นมาประกอบเป็นชุดใหม่ ทำเป็นสินค้าใหม่อีกรายการได้

ตรวจสอบของในคลังก่อนขาย ก่อนจะเปิดบิลขาย ตรวจสอบคลังว่ามีสินค้านั้นๆ หรือไม่ จะเห็นทั้งจำนวนที่มีอยู่ ที่จะได้รับ และที่ได้ขอซื้อไปแล้ว อีกทั้งยังสามารถเปิด option ที่จะบังคับไม่ให้สามารถขายได้หากไม่มีของจริง ป้องกันสต็อกมีค่าติดลบ


ระบุวันวางบิล ระบุวันที่ลูกค้าแต่ละรายรับวางบิล เพื่อออกรายงานแผนการรับชำระเงินที่ถูกต้อง กรองดูระยะเวลาได้ว่าลูกค้ารายไหนที่จะต้องทำการวางบิลเก็บเงินบ้างแล้ว ช่วยวางแผนล่วงหน้าได้ง่าย


หนี้ค้างรับ รายงานหนี้ค้างรับแสดงรายชื่อลูกค้าพร้อมรายละเอียดต่างๆ และจำนวนเงินมีการค้างชำระ สามารถกำหนดระยะเวลาเป็นช่วงที่ต้องการวิเคราะห์ได้ เช่น ดูหนี้ค้าง 0-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน และ 90 วันขึ้นไปเปรียบเทียบกัน เป็นต้น ช่วยให้แยกแยะเกรดของลูกค้า และมองเห็นก้อนเงินที่กำลังจะเข้ามาในแต่ละช่วงเวลา


กำไรขาดทุนจากการขาย ถือเป็นหนึ่งในรายงานที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใน MAC-5 รายงานนี้จะแสดงกำไรขาดทุนจากการขายให้เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาขาย เลือกดูทั้งแบบสรุปหรือแบบละเอียด และยังมีตัวกรองขั้นสูงอีกมากมายเพื่อให้ได้รายงานที่วิเคราะห์ได้อย่างใจ

ระบุวันที่ส่งของ ระบุวันที่ที่ลูกค้าต้องการรับของเมื่อทำเอกสารขายได้เลย ช่วยให้ฝ่ายคลังสินค้าสามารถเตรียมจัดสินค้าจากรายงานแผนการส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ได้อีกด้วยว่ายังมีสินค้าค้างส่งหรือส่งเกินเวลาเป็นจำนวนเท่าไร กี่วัน และอีกหลากหลายรายงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสินค้า รายงานวิเคราะห์การขายในหลากหลายมุมมอง รายงานการขายของ MAC-5 เต็มไปด้วยตัวกรองเพื่อให้เห็นตัวเลขในการขาย จากหลากหลายมุมมอง เช่น ดูยอดเงินตามลูกค้า ตามสินค้า พนักงานขาย หรือระยะเวลาที่ต้องการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถดูรายงานยอดขายรายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

เสียงจากลูกค้าในประเภทธุรกิจเดียวกันกับคุณ

ใช้งาน MAC-5 ดูในส่วนของ ต้นทุน ยอดขาย วิเคราะห์ขาย กำไรขาดทุนต่อสินค้า และชอบตรงที่ดูต้นทุนตอสินค้าได้

- บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

MAC-5 ชอบตัวรายงาน เพราะสามารถเลือกเจ้าหนี้เฉพาะรายได้ โปรแกรมใช้งานง่าย หน้าตาสวย สามารถโอนออก Excel ได้

- ไอ.ซี.โอ. อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต
X
X