ระบบซื้อและเจ้าหนี้การค้า
ทำให้ขั้นตอนการขอซื้อและจัดซื้อง่ายกว่าด้วยระบบเจ้าหนี้การค้า รองรับทั้งการซื้อในประเทศและต่างประเทศ

การอนุมัติใบขอซื้อ สร้างสถานะกำหนดเองสำหรับใบขอซื้อเพื่อระบุขั้นตอนในการอนุมัติการขอซื้อภายใน เปลี่ยนสีได้เพื่อความชัดเจน


ตรวจสอบระดับสินค้าก่อนขอซื้อ สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าในแต่ละคลังได้ก่อนทำการซื้อใหม่เพื่อป้องกันการซื้อเกิน และเกิดสินค้าค้างสต็อก


ประวัติการซื้อ เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ก่อนจะทำเอกสารขอซื้อ สามารถเช็คราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด ที่สโตร์อื่นๆ เคยทำการซื้อสินค้าชนิดนี้เข้ามา เป็นการใช้ข้อมูลในอดีต ให้เป็นประโยชน์ในการต่อรองได้

ราคาอัตโนมัติ ตั้งค่าให้ระบบวางราคาสินค้าอัตโนมัติให้ได้เพื่อประหยัดเวลาและลดความผิดพลาด หากต้องทำการซื้อสินค้านั้นบ่อยๆ สามารถเซ็ทได้หลากหลายวิธี อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งราคาขายสินค้าที่นี่


เงินมัดจำคงเหลือ หากเป็นการจ่ายหลายงวด สามารถได้ตัวเลขที่จะต้องทำการจ่ายผู้ขายจริง หลังจากหักเงินมัดจำคงเหลือแล้ว สามารถใส่จำนวนเงินที่ต้องการหักออกจากยอด โดยดึงจากเงินมัดจำได้อย่างสะดวก


การเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างๆ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการซื้อของเข้าคลัง เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกัน สามารถกระจายค่าใช้จ่ายเหล่านี้กลับไปเข้าในรายการสินค้าเพื่อแยกให้เห็นว่ามียอดเพิ่มเติมจากราคาจริงได้ ทำให้เห็นชัดว่า “ต้นทุน” ที่แท้จริงของสินค้านั้นเป็นเท่าไร จะได้ไม่ขายต่ำกว่าทุน


จำนวนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ รู้ได้แม่นยำถึงจำนวนสินค้าที่ต้องทำการสั่งซื้อเพิ่ม จะได้ไม่ซื้อเกินหรือซื้อขาด ตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุดของสต็อกที่ต้องการ และระบบจะคำนวณหาจำนวนที่เหมาะสมให้ จากนั้นสามารถเปิดใบขอซื้อเพื่อทำการขอซื้อสินค้าด้วยจำนวนเหล่านั้นต่อไปได้เลย


ความน่าเชื่อถือในการส่งของของผู้ขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกผู้ขายที่เหมาะสมที่สุด โดยวิเคราะห์จากความเที่ยงตรงในการส่งสินค้าแต่ละชนิดของแต่ละราย เลือกดูรายงานได้ทั้งแบบสรุปและละเอียดตามรายสินค้า กรองดูตามชื่อผู้ขาย สินค้า หรือโปรเจค และยังเลือกระยะช่วงเวลาที่จะวิเคราะห์ได้อีกด้วย

รายงานสั่งซื้อคงค้าง ติดตามความคืบหน้าในการสั่งซื้อของอย่างง่ายดายด้วยรายงานนี้ รู้ได้ถึงรายการสินค้า ที่ได้มีการสั่งซื้อ จำนวนที่ขอซื้อ ที่ได้ซื้อแล้ว และที่ยังคงค้างรอการซื้ออยู่ สามารถกรองดูภาพรวมของคำขอซื้อตามโปรเจคหรือแผนกได้อีกด้วย


ภาษีซื้อ ระบุวันที่ที่ต้องการยื่นภาษีซื้อให้สรรพากร (ต้องไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ต้องการยื่นในภายหลัง เลือกดูรายงานภาษีและกรองช่วงเวลา เพื่อเรียกดูจำนวนภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้อย่างสะดวก


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องห่วงว่าจะลืมหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ขาย สามารถระบุประเภทและเปอร์เซ็นต์ของภาษีที่ต้องการหักในโปรไฟล์ของแต่ละรายเจ้าหนี้ได้ สามารถพิมพ์ฟอร์มภาษี ภงด 3, 53 จากโปรแกรม และยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ทได้เลย

เสียงจากลูกค้าในประเภทธุรกิจเดียวกันกับคุณ

ใช้งานใน MAC-5 ตั้งแต่การออกบิล ออกรายงานภาษี พิมพ์รายงานตรวจสอบทางบัญชี และปิดบัญชีในโปรแกรม
ใช้ประโยชน์จากฟิวด์ต่าง ๆ ของโปรแกรมได้ค่อนข้างเป็นประโยชน์และ Apply เกือบทุกส่วนที่สามารถบันทึกได้เพื่อการออกแบบฟอร์มขายต่างประเทศ
ใช้ประโยชน์จาก Function ขายต่างประเทศ, การ Auto ใบ SO เป็นใบ PO, การ Running หมายเลขใบสำคัญแบบเป็นปี ได้ครบถ้วน

- บริษัท โอเรียนเต็ลฟูล จำกัด

MAC-5 สามารถตอบโจทย์งานทางด้านบัญชีได้ดี ชอบทุกระบบ โดยเฉพาะตรงที่สามารถดูข้อมูลเป็นปี เป็นเดือน ดูข้อมูลย้อนหลังได้

- บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
X
X