Services Management : Services F1

 Services F1

อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท Chon Solutions ผู้นำการพัฒนาซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาทางด้านไอที โดย Service F1 เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการหน่วยงานที่ต้องไปรับบริการลูกค้านอกสถานที่ เป็นระบบที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการทำงานสำหรับทีมบริการหรือบริษัทให้บริการ โดยระบบจะเข้ามาช่วยควบคุมการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน จนกระทั่งงานสำเร็จ และยังสามารถนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการวิเคราะห์เป็นลำดับต่อไปได้เป็นอย่างดี

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น

บริหารจัดการงานบริการที่มีเจ้าที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

Service F1 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสั่งงาน ติดตามงาน สามารถทำ Check List เพื่อกำหนดขอบเขตงาน ถ่ายรูปเหตุการณ์สำคัญเก็บเข้าไว้ในงานได้ ลูกค้าสามารถเซ็นบน Smart Phone พร้อมทั้งประเมินผลการทำงานได้ทีนที

  • ระบุตำแหน่งที่อยู่

ระบุตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งานได้ เมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใด ระบบสามารถส่งเจ้าหน้าที่ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

  • สร้างข้อตกลงในการให้บริการ

สร้างข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้บริการในระดับที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน สามารถนำไปใช้เมื่อผู้ให้บริการต้องการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการหรือการสร้างเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละกรณี

  • ลูกค้าสามารถประเมินผลได้ทันที

ช่วยให้รู้ผลการดำเนินงานในทันที โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการเรียบร้อย ลูกค้าสามารถประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Smart Phone ได้ทันที

  • ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานและรายงานทางสถิติ

สามารถเรียกดูผลงานในการบริการที่ผ่านมาได้ในรายละเอียดทั้งงานทั้งสำเร็จและงานที่ล้มเหลว โดยเลือกดูตามช่วงเวลาและทีมได้ เช่น ประเมินผลการทำงานทั้งหมดของทีมภายในเดือนที่แล้วเป็นต้น อีกทั้งยังมีรายงานทางสถิติที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาบริการเพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น รายงานยอดขายจากทีมบริการ เป็นต้น

ราคา แบ่งเป็น 3 แพคเกจ

1.Standard team : 399 บาท ผู้ใช้ / เดือน

2.Professional team : 799 บาท ผู้ใช้ / เดือน

3.Enterprise : สำหรับผู้ใช้งานขั้นต่ำ 150 คน (ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม)

หากใครสนใจ สามารถทดลองใช้ฟังก์ชั่นฟีเจอร์เต็มได้ถึง 30 วัน หากครบกำหนดระบบจะลดฟังก์ชั่นลงเป็นแบบพื้นฐานและสามารถใช้งานต่อไปได้โดยไม่มีวันหมดอายุ หากต้องการกลับมาใช้แบบเวอร์ชั่นเต็มแบบเดิม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://app.servicesf1.com/website/product

MAC-5 พร้อมเชื่อมต่อกับ Service F1 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในธุรกิจบริการนี้โดยเฉพาะ เช่น ในส่วนของฐานข้อมูลลูกค้าและสินค้าคงคลัง หรือด้านขายเมื่อมีการขายบริการจากแอพพลิเคชั่น หากใช้โปรแกรม MAC-5 อยู่แล้วและสนใจสามารถติดต่อมาที่ทีมขายและการตลาดได้เลยที่ marketing@doublepine.co.th

Related Post
X
X