image

รับเชื่อมต่อกับหลากหลายระบบ

  • เชื่อมต่อกับระบบขายหน้าร้าน (POS) ระบบสมาชิก หรือระบบ CRM ได้อย่างยืดหยุ่น
  • เพิ่มส่วนหัก ส่วนเพิ่ม ส่วนลดได้หลากหลายรายการ เพื่อให้รับข้อมูลจากระบบขายหน้าร้านได้อย่างเพียงพอ
  • รองรับสินค้าที่มีหน่วยนับที่ซื้อและขายเป็นคนละหน่วย ทำการทอนหน่วยให้อัตโนมัติ
image

บริหารสินค้าและคลัง

  • สร้างสูตรการผลิต (Bill of Material) สำหรับสูตรอาหาร ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจที่มีครัวกลางสำหรับผลิตอาหาร
  • บริหารสินค้าที่มีวันหมดอายุ หรือ shelf life ที่สั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมและบริหารการเบิกและโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังของสาขา
image

รายงานที่มากกว่า

  • ประวัติการซื้อวัตถุดิบต่างๆ จากผู้ขายแต่ละราย เปรียบเทียบราคาและส่วนลด
  • รายงานด้านการขายเพิ่มเติมจากระบบขายหน้าร้านและวิเคราะห์ได้ลึกขึ้น
  • รายงานกำไรขาดทุนรายสาขา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลองอ่านหน้าอื่นๆ ดูไหม

X
X