image

MIA เพื่อระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์

  • สามารถเชื่อมต่อได้ทีละกับหลายๆ ซอฟต์แวร์ในเวลาเดียวกัน
  • รับส่งได้ทั้งรหัสข้อมูลทุกประเภท และใบสำคัญทุกระบบทุกประเภท
  • รับส่งได้ในรูปแบบ Text file หรือ FTP Path
  • ตั้งเวลาให้ทำการรับส่งข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ และ real-time ได้ถึงทุก 1 วินาที
  • ยืดหยุ่นเพราะเช่าใช้ในขอบเขตเท่าที่ต้องการเชื่อมต่อเท่านั้น
  • ทีมงานมีประสบการณ์ในการทำงานเชื่อมต่อมากแล้วกับหลากหลายประเภทซอฟต์แวร์
X
X