iSmartSales

ระบบบริการงานขายอัตโนมัติ

ระบบบริหารงานขายแบบอัตโนมัติ สามารถดูการวิเคราะห์การขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ รายงานการขายรายบุคคล ข้อมูลลูกค้าเพื่อบริหารความสัมพันธ์ รับคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น สร้างมาตรฐานการทำงานให้กับทีมขายอย่างมืออาชีพ

VISIT WEBSITE

1

image

MIA – MAC Integration Application

แอปพลิเคชั่นเสริมเพื่อการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์หลายๆ ระบบได้ในเวลาเดียวกัน

X
X