คาสโก ไอที

บริหารจัดการคลังสินค้า, โลจิสติกส์

ซอฟต์แวร์การจัดการ Logistics และการติดตามผลการทำงาน (Traceability and Tracking) ด้วยระบบ Barcode, 2D-Code, RFID และซอฟต์แวร์ด้านบริหารจัดการคลังสินค้า, บริหารจัดการขนส่ง และอีกหลากหลายซอฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์

VISIT WEBSITE

1

image

MIA – MAC Integration Application

แอปพลิเคชั่นเสริมเพื่อการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์หลายๆ ระบบได้ในเวลาเดียวกัน

X
X