• คลิกที่ชื่อของคลาสเรียนที่ต้องการ
  • ใส่ข้อมูลของท่านที่ต้องการเข้าคลาสเรียนกับเราในระบบ
  • คุณจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติจากระบบของเรา ไม่ต้องกังวล!
  • ระบบจะปิดการจองคลาสอบรมทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. ของสัปดาห์นั้น
  • หลังจากได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งสิทธิยืนยันการเข้ารับอบรม ในวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 น. -17.00 น. ของสัปดาห์นั้น

พูดคุยกับทีมงานเพื่อสมัครเป็นพันธมิตรกับเราได้เลย

X
X