bg bg bg

Update! แนะนำ “MIA” – MAC Integration Application

blog

Update! แนะนำ “MIA” – MAC Integration Application

แอพตัวใหม่ เพื่อเชื่อมต่อหลากหลายระบบเข้ากับ MAC-5 ที่ดับเบิ้ลไพน์ เรามีความเชื่อว่ายิ่งซอฟต์แวร์เราเปิดกว้างให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้หลายตัวเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความคล่องตัว หยืดยุ่น ในด้านการใช้งานมากขึ้นเท่านั้น เพราะข้อมูลไหลมาได้จากหลายที่ ไม่จำกัดว่าต้องมาจากซอฟต์แวร์ของเราคนเดียวด้วยความเชื่อนี้ เราได้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมตัวเล็กๆ ขึ้นมาเมื่อปี 2548 และพัฒนาเรื่อยมา โดยได้ให้ชื่อว่า MFY หรือย่อมาจาก “Mac-Fly”นั่นเอง ชื่อนี้หมายถึงการที่ข้อมูล “Fly” จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างอิสระด้วยเทคโนโลยีในตอนนั้น MFY ยังเป็นการรับส่งข้อมูลผ่าน Text file โดยมีการกำหนดรูปแบบในการรับและส่งชัดเจน สำหรับแต่ละรหัส แต่ละใบสำคัญ (เอกสาร) ในระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ง่ายมาตลอด เพียงกำหนดสถานที่ในการวางไฟล์ไว้ที่ใดที่หนึ่งใน server ลูกค้า และทั้งสองซอฟต์แวร์ก็ทำการวางข้อมูลและรับข้อมูลจากกันและกัน ณ จุดนั้นๆปัจจุบัน เทคโนโลยีของซอฟต์แวร์พาร์ตเนอร์ใหม่ๆ ของเราได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จากที่เก็บข้อมูลใน Server เป็น Cloud เราเองก็ขยับไปเก็บข้อมูลบน Cloud ได้ การเชื่อมต่อกันก็มีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานของเราจึงพัฒนา engine ในการเชื่อมต่อนี้อย่างจริงจัง ให้ตอบรับกับ Cloud ด้วยภาษาใหม่ ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีเดิม โดยเรียกว่า MIAย่อมาจาก“MAC Integration Application”

จุดเด่นของ MIA ได้แก่
• สามารถรับส่งข้อมูลกับหลายๆ ซอฟต์แวร์ได้ในเวลาเดียวกัน
• ไม่ต้องเปิด MAC-5 ค้างไว้ ไม่เปลืองสิทธิการใช้งาน
• สามารถเลือกการรับส่งเฉพาะเจาะจงได้ เป็นรหัสหนึ่งๆ หรือใบหนึ่งๆ ไป
• จะจัดทำเป็นแพคเกจเฉพาะสำหรับการรับส่งกับซอฟต์แวร์แต่ละประเภท เพื่อลดเวลาในการคุยงานก่อนเชื่อมโยง เหมือนมีการคิดเป็น default มาให้จากประสบการณ์หลายสิบปีของเรา
• นอกจาก Textfile แล้ว สามารถทำเป็น API ได้

ตอนนี้ทีมงานของเรากำลังพัฒนา MIA เฟสสุดท้ายให้มีความรัดกุมและสมบูรณ์มากขึ้น โดยเราใกล้จะเปิดตัวกันแล้วเร็วๆ นี้! ทุกท่านติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาได้ที่เว็บไซต์ หรือ Facebook Page ของเราได้เลย

X
X