bg bg bg

Development Item "Dashboard & Notification"

blog

หมายเหตุ :

-DI หรือ Development Item คืองานพัฒนาพิเศษที่มีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าที่เราได้รับฟังมา โดยเรามีแผนที่จะปล่อย DI ใหม่ๆ ออกมาให้ทุกท่านได้เลือกพิจารณากันตลอดทั้งปี
-DI เป็นการเช่าใช้รายปี

สนใจสอบถามเพิ่มเติม 02-515-0600 ต่อ 711 

X
X