bg bg bg

Development Item "Budget Control"

blog

ระบบพิเศษสำหรับการบริหารงบประมาณโครงการแบบขั้นสูง โดยครอบคลุมทั้งระบบซื้อ ขาย และรวมถึงบัญชี!

  • คุมงบประมาณได้ลึกถึง 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับโครงการ และงานย่อยๆ ใต้โครงการ
  • สะดวกกว่าด้วยการคัดลอกรายละเอียดทุกอย่างของโครงการหนึ่งไปเป็นโครงการใหม่ได้
  • มาพร้อมรายงานงบประมาณที่ครบถ้วนและวิเคราะห์ได้ละเอียด
  • ทำงานต่อได้สบายด้วยการส่งข้อมูลทุกอย่างออกเป็น Excel

 

เหมาะกับ: 

  • ธุรกิจบริการ ที่มีการวางงบประมาณต่อรายลูกค้าไว้
  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีการตั้งงบประมาณต่อโปรเจ็ค
  • ธุรกิจผลิต ที่ต้องการคุมต้นทุนของการซื้อวัตถุดิบไม่ให้เกินงบประมาณ
  • หรือธุรกิจใหญ่ที่มีการวางงบประมาณรายปี และจำเป็นต้องเห็นความเคลื่อนไหวและยอดงบคงเหลือตลอดเวลา

หมายเหตุ :
-DI หรือ Development Item คืองานพัฒนาพิเศษที่มีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าที่เราได้รับฟังมา โดยเรามีแผนที่จะปล่อย DI ใหม่ๆ ออกมาให้ทุกท่านได้เลือกพิจารณากันตลอดทั้งปี
-DI เป็นการเช่าใช้รายปี

สนใจสอบถามเพิ่มเติม 02-515-0600 ต่อ 711 

X
X