bg bg bg

Development Item "Add Attachment"

blog

ฟีเจอสำหรับการแนบไฟล์ต่างๆ โดยใช้ได้กับรหัสบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า แผนก งาน พนักงาน เอกสาร สโตร์ เขต ส่วนขยาย และทุกประเภทใบสำคัญ ไม่จำกัดประเภทหรือจำนวนของไฟล์ที่จะทำเก็บในฐานข้อมูล

พร้อมนำเสนอกับ 2 แพ็กเกจ เลือกได้ตามการใช้งานจริง
แพ็กเกจ 1
• สำหรับการแนบไฟล์*ในรหัสข้อมูลเท่านั้น

แพ็กเกจ 2
• สำหรับการแนบไฟล์*ทั้งในรหัสข้อมูลและใบสำคัญทุกประเภท

*ขนาดของแต่ละไฟล์จะต้องไม่เกิน 1 MB

 

หมายเหตุ :

-DI หรือ Development Item คืองานพัฒนาพิเศษที่มีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าที่เราได้รับฟังมา โดยเรามีแผนที่จะปล่อย DI ใหม่ๆ ออกมาให้ทุกท่านได้เลือกพิจารณากันตลอดทั้งปี
-DI เป็นการเช่าใช้รายปี

สนใจสอบถามเพิ่มเติม 02-515-0600 ต่อ 711 

X
X