bg bg bg

“ATSI & AIS รวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล 4.0”

blog

“ATSI & AIS รวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล 4.0”

วันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 13:00 – 16:00 น.
สถานที่ AIS innovation Centre, 6th Flr., SC Tower

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ATSI หรือ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย นำทีมโดยคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมฯ ได้จับมือกับทาง AIS จัดงาน “รวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล 4.0” ขึ้นมาเพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมให้วงการซอฟต์แวร์ของไทยขับเคลื่อนไปอย่างแข็งแกร่งในยุคของ Digital Transformation ทั้งนี้มีการปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันกับทาง AIS ให้แก่บริษัทสมาชิก เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมกันขยายช่องทางทางการตลาด และมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้อีกมากมาย

ภายในงานมีการบรรยายแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบงานธุรกิจภายใต้เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต จาก คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค Senior Vice President-Enterprise Marketing & sales ของ AIS และรับฟังเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Digital Transformation จาก คุณนวชัย เกียรติก่อ Enterprise Marketing Management Manager ของ AIS บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากเรื่องราวของเทคโนโลยี และความรู้อีกมากมาย

X
X