bg bg bg

ระบบเสริมของ MAC-5: System Interface (MacFly)

blog

System Interface (MacFly) มีมาตรฐานรูปแบบ Text file ของ MAC-5 เลือกรับส่งข้อมูลแบบ Real-time

System Interface (MacFly) MFY007
ราคาเริ่มต้นเพียง 35,000 บาท!

หากท่านใช้ซอฟต์แวร์อื่นควบคู่กับ MAC-5 และกำลังมองหาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้การทำงานเร็วและง่ายขึ้น ด้วย System Interface ที่ไร้ปัญหา รวดเร็ว ไม่ต้องคีย์งานซ้ำ
มีมาตรฐานรูปแบบ Text file ของ MAC-5 เลือกรับส่งข้อมูลแบบ Real-time หรือ สามารถกำหนดการรับ-ส่งข้อมูลด้วยตนเอง
และยังมีระบบแจ้งข้อผิดพลาดจากการเชื่อมข้อมูลกับซอฟต์แวร์อื่น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบอีกด้วย

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเสริม กรุณาติดต่อคุณนัด ได้ที่ ng.c@doublepine.co.th หรือ 02-515-0600 ต่อ 720

X
X