bg bg bg

ระบบเสริมของ MAC-5: Production Materials Resources Planning (MRP)

blog

ระบบเสริมยอดนิยมสำหรับลูกค้าธุรกิจผลิต

Production Materials Resources Planning (MRP)
ราคาเพียง 35,000 บาท!

• ระบบเสริมยอดนิยมสำหรับลูกค้าธุรกิจผลิตของ MAC-5 ที่จะทำหน้าที่คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสินค้าที่สั่งผลิตตามสูตรการผลิต (BOM) ที่วางไว้
• หากวัตถุดิบเพียงพอ ระบบจะสร้างใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง “จอง” เพื่อจองวัตถุดิบเข้าสู้กระบวนการผลิตต่อไปให้เลยอัตโนมัติ!
• หากวัตถุดิบไม่เพียงพอ มีรายงานรองรับเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่ต้องสั่งเพิ่มทั้งหมด โดยสามารถสร้างใบขอซื้อภายในเพื่อขออนุมัติขอซื้อต่อไปได้หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเสริม

กรุณาติดต่อคุณนัด ได้ที่ ng.c@doublepine.co.th หรือ 02-515-0600 ต่อ 720

X
X