bg bg bg

ระบบเสริมของ MAC-5: Aging Report

blog

รู้เท่าทันทุกการเคลื่อนไหวของสินค้า

Aging Report
ราคาเริ่มต้นเพียง 25,000 บาท!
• รู้เท่าทันทุกการเคลื่อนไหวของสินค้า ตรวจสอบได้ทันทีว่าสินค้าใดไม่มีการเคลื่อนไหว ค้างคลัง ก่อนจะล้าสมัย หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ ด้วยรายงานอายุสินค้า
• ตรวจสอบอายุของสินค้าตั้งแต่รับเข้ามาในคลังจนปัจจุบัน โดยสามารถเลือกตามช่วงเวลาที่กำหนดเองได้ ถึง 5 ช่วงด้วยกัน!
• วิเคราะห์สินค้าได้หลากหลายประเภท รวมถึงประเภทชิ้น Serial และ Lot เห็นได้ทั้งปริมาณและต้นทุนสินค้า ทั้งแบบแยกคลัง หรือรวมทุกคลัง เลยก็ได้ ง่าย สะดวก และชัดเจนในรายงานเดียว คุ้มค่าสุดๆ!

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเสริม กรุณาติดต่อคุณนัด ได้ที่ ng.c@doublepine.co.th หรือ 02-515-0600 ต่อ 720

X
X