bg bg bg

มิตรสตีล

blog

เรื่องราวของ “มิตรสตีล” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่เลือกใช้ MAC-5 เป็นระบบ Back office

มิตรสตีล ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป และสำเร็จรูปครอบคลุม งานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง ที่มีชื่อเสียง ได้รับความวางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ มานานถึง 28 ปีการทำงานช่วงแรกของมิตรสตีล มีการทำบัญชีโดยใช้ Software ขนาดเล็ก ส่วนการเปิดบิลต่างๆ ก็ใช้ Software อีกตัวหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ายากที่จะจับ 2 ส่วนนี้เข้ามารวมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีการใช้ Excel เข้ามาร่วมด้วย เมื่อใช้งานแบบนี้มาเป็นเวลาหนึ่งฐานข้อมูลเริ่มชำรุดเนื่องจากข้อมูลมากขึ้น ระบบเดิมที่ใช้เริ่มเก่า จึงเริ่มมองหา โปรแกรม Back office ที่สามารถรองรับสินค้าประเภทเหล็กได้มิตรสตีล ได้รับคำแนะนำจาก บริษัท เกรทสตีล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเหล็กแบบเดียวกัน ให้รู้จักกับ MAC-5 และเราได้รับการติดต่อจากกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรสตีลให้เข้าไปนำเสนอในเวลาต่อมาจุดเด่นของ MAC-5 สามารถตอบโจทย์ มิตรสตีลได้ดีที่สุด คือเรามี “หน่วยนับขนาน” ที่รองรับสินค้าประเภทเหล็ก โดยตรง ระบบจะทำการแปลงค่าจำนวนของสินค้าให้อัตโนมัติและแสดงทั้ง 2 หน่วยนับในใบเอกสารสำคัญและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากสินค้าประเภทเหล็กจะพบคือ การที่รับเข้ามาเป็นม้วนแล้วต้องมาแบ่งตัดเป็นเส้นๆ หรือขึ้นรูป ทำให้มีเศษเหล็กที่เสีย ซึ่ง MAC-5 ก็สามารถรับข้อมูลของเศษเหล็กเหล่านี้ให้วิ่งเข้าสโตร์ โดยการบันทึกรับที่สโตร์ของเสียได้มิตรสตีล ตัดสินใจเลือกใช้ MAC-5 Enterprise แบบ Unlimited (ไม่จำกัดผู้ใช้งาน) รวมทั้งซื้อบริการวางระบบจากทีมงาน MAC-5 เพราะโปรแกรมตอบโจทย์ธุรกิจเหล็ก ได้เป็นอย่างดี ยิ่งได้รับการยืนยันจากลูกค้าของเรารายอื่นๆ ที่เป็นประเภทธุรกิจเดียวกันค่อนข้างมากทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้วที่เราได้เป็นระบบ Back office ให้กับทาง มิตรสตีล ทีมงานของเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่รวมงานหลังบ้านให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อการทำงานที่ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้นมาร่วมทำบัญชีที่ไม่ใช่แค่งานบัญชี แต่เป็นบัญชีแบบมีดีเทลไปกับ MAC-5 ด้วยกัน!
>> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น MAC-5 สำหรับธุรกิจเหล็ก <<

X
X