bg bg bg

“ฟีเจอร์เสริม “การบริหารค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า”

blog

ฟีเจอร์สำหรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะ! บริหารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนำเข้าสินค้า ตั้งหัวข้อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้มากถึง 10 ประเภท สามารถระบุได้เป็นทั้งเงินไทยและเงินสกุลต่างประเทศแตกต่างกันไปได้ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย

แม่นยำและครบถ้วนกว่าเดิม  มีระดับฟีเจอร์ให้เลือกตามต้องการ!

Option 1 (1 ใบขนต่อ 1 ใบสำคัญซื้อ)

– บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่ม และกระจายเข้าไปเป็นต้นทุนให้กับใบสำคัญด้านซื้อซึ่ง ได้แก่ ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ซื้อ ใบซื้อสด

– สามารถตั้งชื่อประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เองในการตั้งค่าระบบ

 

Option 2 (1 ใบขนต่อหลายใบสำคัญซื้อ)

– บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่ม และกระจายเข้าไปเป็นต้นทุนให้กับใบสำคัญด้านซื้อทีละหลายๆ ใบ ได้แก่ ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ซื้อ ใบซื้อสด

– สามารถเลือกใบสำคัญด้านซื้อทีละหลายๆ ใบในหน้าแสดงรายการใบสำคัญด้านซื้อ (Listing) และทำการกระจายค่าใช้จ่ายในแต่ละหัวข้อเข้าไปเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของสินค้าในทุกใบได้

 

Option 3 (รายงานแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำเข้า)

– รายงานพิเศษใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแจกแจงรายละเอียดโดยเฉพาะ ทำหน้าที่แสดงต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างๆ อย่างละเอียดทั้ง 10 ประเภท แสดงเป็นเงินสกุลหลัก และต่างประเทศ โอนออก Excel ได้อย่างง่ายๆ

Option ไหนที่ใช่สำหรับคุณ? ติดต่อเราเพื่อลองเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมแล้ววันนี้!

 

หมายเหตุ :

-ในการกระจายค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนแต่ละครั้ง เลือกใช้ได้เพียง 1 วิธี ว่าจะเป็นแบบ Option 1 หรือ 2 เท่านั้น

-DI หรือ Development Item คืองานพัฒนาพิเศษที่มีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าที่เราได้รับฟังมา โดยเรามีแผนที่จะปล่อย DI ใหม่ๆ ออกมาให้ทุกท่านได้เลือกพิจารณากันตลอดทั้งปี

-DI เป็นการเช่าใช้รายปี

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม 02-515-0600 ต่อ 711 

X
X