bg bg bg

ทันใจ แอพพลิเคชั่น

blog

ทันใจ แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารการขาย และจัดสต็อกแบบออนไลน์ ที่จะส่งข้อมูลการขายจากหน้าร้านไปยังระบบกลางหลังบ้านทันที เหมาะสำหรับธุรกิจขายฝากห้าง ที่ต้องรอเดือนต่อเดือน หรือหลายเดือนด้วยซ้ำ กว่าจะรู้ยอดขายที่แท้จริง! แค่ใช้ Tunjai ทาง PC หน้าร้านที่ห้างก็สามารถสแกนสินค้าที่ขายไป พร้อมปริมาณและราคา กดส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ แค่นี้ เจ้าของก็สามารถรับรู้ “ยอดขายรายวันรายสาขา” ได้เลย!และแน่นอน Tunjai มีความชำนาญในการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับโปรแกรม ERP หลังบ้าน กับ MAC-5 ก็เช่นกัน โดยเมื่อบันทึกข้อมูลการขายที่เกิดขึ้นแล้ว Tunjai จะส่งไปที่ระบบลูกหนี้การค้า AR (Accounts Receivable) และระบบสต็อก (Inventory Control) ของ MAC-5 ได้ทันที! ฝ่ายบัญชีไม่ต้องคีย์ซ้ำ ผู้บริหารก็เห็นข้อมูลการขาย และยอดสินค้าคงเหลือ ของแต่ละสาขาได้ทันทีทุกวันแบบ real time ผ่าน Smartphone และ Tablet! เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับธุรกิจขายฝากห้างโดยเฉพาะ มีสาขามากแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับธุรกิจขายฝากห้างโดยเฉพาะ มีสาขามากแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น
• สั่งซื้อและรับรู้ยอดขายและสต็อกได้แบบ Real time
• เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ ERP อย่าง MAC-5 ได้อย่างราบรื่น ลดการคีย์ซ้ำซ้อน
• จัดกลุ่มประเภทสินค้าได้หลากหลาย มีช่องให้ใส่ “สี” และ “ไซส์” ของสินค้าได้
• ช่วยวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การขายได้อย่างทันท่วงที

ราคาและการขาย
ขายแบบเช่าใช้ หรือ Subscription ต่อเดือน ต่อ User
แบ่งเป็นแพ็คเกจดังนี้
1. มากกว่า 200 users ราคา 159 บาท
2. 155-200 users ราคา 199 บาท
3. 101-150 users ราคา 259 บาท
4. 51-100 users ราคา 299 บาท
5. 10-50 users ราคา 399 บาท
6. น้อยกว่า 10 users ราคา 499 บาท

ที่สำคัญมีทดลองใช้งานฟรี 14 วัน!ด้วย เข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่ http://www.tunjaiapp.com

X
X