bg bg bg

ซอฟต์แวร์บัญชีที่คุณใช้ละเอียดพอหรือยัง?

blog

3 คำถามช่วยเช็คว่าซอฟต์แวร์บัญชีที่คุณใช้ละเอียดพอหรือยัง?

แน่นอนว่า เมื่อเริ่มธุรกิจ เราก็อาจจะเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ที่มีขนาดเล็กก่อน แต่เมื่อขบวนการต่างๆ เริ่มซับซ้อนขึ้นอยากให้ทุกท่านเริ่มสังเกตตนเองว่าตอนนี้ยังขาดข้อมูลอะไรสำคัญๆ อยู่หรือไม่?ตอนนี้ข้อมูลทางบัญชีของคุณให้ข้อมูลอะไรที่ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจง่ายขึ้นได้หรือไม่?
ตัวเลขกำไร ขาดทุน และต้นทุนการดำเนินกิจการ ต้นทุนสินค้า หรือต้นทุนโครงการ ชัดเจนถูกต้องหรือยัง?
รู้ตัวเลขและสถานะของสินค้าคงคลังที่มีอยู่ตลอดเวลาอย่าง real time หรือไม่?หากคำตอบคือ “ไม่” กับ 3 คำถามข้างต้น อาจจะถึงเวลาที่คุณควรจะเริ่มมองหาซอฟต์แวร์ที่จะให้คำตอบเหล่านั้น เพราะตัวเลขคือหลักฐานและเหตุผลในการใช้ตัดสินใจใดๆ ในการทำธุรกิจ หากไม่มีซึ่งตัวเลขทางการเงินที่แท้จริงแล้ว ย่อมทำให้การตัดสินใจผิดพลาด และความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะมากกว่าค่าใช้จ่ายในการหาซื้อซอฟต์แวร์ตัวใหม่ก็เป็นได้หากแต่การที่จะได้คำตอบซึ่งเป็น insights ทางธุรกิจเหล่านั้นมาได้ ต้องมาจาก “รายละเอียด” ที่พึงป้อนเข้าไปในระบบ

• ทุกครั้งที่เกิดรายการต่างๆ ขึ้น หากซอฟต์แวร์ที่ใช้มีพื้นที่ให้ผู้ทำงานระบุไม่มากพอ หรือไม่ชัดเจน ไม่ง่ายพอ ก็ไม่สามารถจะมีเนื้อหาที่จะนำมา “วิเคราะห์” ได้

เพราะฉะนั้น
“รายละเอียด”
ที่หลายคนมักจะมองข้ามไปในการทำบัญชี
คือสมบัติอันล้ำค่า ที่ต้องค่อยๆ สะสม
เพื่อตอบคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

MAC-5 เกิดขึ้นด้วยแนวคิดนี้ และพึงระลึกถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการตาบอดของเจ้าของกิจการ จึงเน้นเนื้อที่เพื่อการใส่รายละเอียดของแต่ละรายการที่เกิดขึ้น ได้แก่ การระบุพนักงาน แผนก โครงการ ลูกค้าหรือผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ รายรับหรือรายจ่ายหนึ่งๆ อีกทั้งยังมีฟีลด์ (field หรือช่องว่างในการเติมข้อมูล) เพิ่มเติมอีกมากมาย ให้ผู้ทำงานปรับใช้ตามคำศัพท์หรือความต้องการขององค์กร เป็นที่ชื่นชอบของนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่ต้องการความละเอียด และการตรวจสอบที่ง่ายMAC-5 เป็นซอฟต์แวร์ ERP เพื่อการบริหารองค์กรที่ไม่ได้ทำบัญชีเพื่อปิดงบเท่านั้น แต่เน้นการทำบัญชีแบบที่ตอบโจทย์การบริหาร โดยดึงข้อมูลทางบัญชีการเงินมาแสดงเป็นรายงานที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้ทำงาน ผู้จัดการ และเจ้าของได้อย่างแท้จริง
เริ่มเก็บ “รายละเอียด” อันล้ำค่าของคุณวันนี้ กับเรา MAC-5 Enterprise ได้ที่ www.mac5enterprise.com

X
X