bg bg bg

ซอฟต์แวร์จะช่วยประสานการทำงานของจัดซื้อและคลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร?

blog

ซอฟต์แวร์จะช่วยประสานการทำงานของจัดซื้อและคลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร?

ฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายสต็อกที่บริษัทของคุณทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยข้อมูลก้อนเดียวกันอยู่หรือเปล่า?
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดข้อมูลที่ชัดเจนไป ก็จะทำให้เกิดต้นทุนโดยไม่จำเป็น และลดประสิทธิภาพของระบบงานได้

ซอฟต์แวร์จะช่วยประสานการทำงานของจัดซื้อและคลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร?
1. สั่งซื้อไม่พลาด
จะดีแค่ไหน? หากทุกครั้งที่กำลังจะสั่งซื้อของ ก็สามารถเช็คจำนวนที่ “ควรจะสั่งซื้อ” ได้ทันทีสำหรับแต่ละสินค้า โดยดูจากจำนวนสินค้าที่เหลือจริงในคลัง หักจำนวนที่มีการจองเพื่อขายไปแล้ว และจำนวนที่กำลังรอการจัดส่ง ไม่ต้องเสียเวลาให้ฝ่ายคลังไปนั่งนับสต็อกด้วยมือ โทรไปถามฝ่ายขายว่าเปิดบิลขายไปกี่ชิ้น หรือฝ่ายขนส่งว่ากำลังจะรอส่งอีกเท่าไร
2. สต็อกรีลไทม์ฝ่ายคลังสามารถใส่ข้อมูลไปในระบบได้ทันทีเมื่อได้รับของจากผู้ขาย ว่าเป็นสินค้าอะไร จากใคร รับมาวันที่เท่าไหร่ ไปเก็บไว้ที่คลังไหน มีปริมาณเท่าไหร่ ส่งคืนเท่าไหร่ ทำให้สต็อกมีข้อมูลอัพเดทอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกันกับตอนเบิกของออก ไม่ว่าจะเป็นเบิกออกไปใช้ภายใน เบิกใช้ผลิต เบิกเพื่อขาย ต้องสามารถระบุกรณีต่างๆ ได้ เพื่อแยกแยะให้ชัดเจน
3. ปรับปรุงสต็อกถูกต้องอีกทั้งควรจะแยกคลังว่าเป็นคลังของภายใน หรือคลังของลูกค้า ไม่ปนกัน ถึงแม้ในความเป็นจริง เจ้าหน้าที่อาจจะรู้กันเอง แต่ต้องมีการใส่ตัวเลขเข้าไปในระบบเสมอ อีกทั้งเมื่อมีการตรวจนับและพบว่ามีจำนวนที่แตกต่าง ให้มาทำการปรับปรุงจำนวนสต็อกได้ทันที

เพียงฝ่ายคลังทำหน้าที่ใส่ข้อมูลทุกครั้ง ฝ่ายจัดซื้อก็สามารถซื้อได้อย่างถูกต้อง ไม่ซื้อของผิดพลาด ผิดจำนวนโดยไม่จำเป็น ฝ่ายขายก็สบาย สามารถรู้ได้ตลอดเวลาว่ามีขอพอขายหรือไม่ ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง ลูกค้าของ MAC-5 ก็สามารถจัด workflow ขั้นตอนงานระหว่างฝ่ายได้ราบรื่นขึ้น ใช้ข้อมูลก้อนเดียวกัน ลดเวลาสื่อสาร ความผิดพลาด และต้นทุนได้จริง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจัดซื้อ และ คลัง ของเราได้ตรงนี้เลย

X
X