bg bg bg

งานพัฒนาประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จาก MAC-5

blog

งานพัฒนาประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จาก MAC-5

มีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้
1.เพิ่มการตั้งค่า เงื่อนไขการตัดชำระหนี้ในระบบ AP และ AR
Released Date: 17/5/2018
เป็นการเพิ่มตัวแปรระบบส่วนของ “เงื่อนไขการตัดชำระหนี้” ทั้งฝั่ง AR (ระบบลูกหนี้ ) และ AP (ระบบเจ้าหนี้) จากเดิมที่ไม่สามารถทำการเลือกเงื่อนไขการตัดชำระหนี้ได้ โดยโปรแกรมจะ Default เป็น “ยังไม่ตัดหนี้” ไว้ให้เสมอในเวอร์ชั่นนี้ มีการอัพเดทให้มี check box เพื่อให้ตั้งค่าเองได้ ในหน้าDefault Setup ว่าจะให้ค่าเริ่มต้นของใบเสร็จซื้อ และใบเสร็จขายเป็นตัดหนี้แล้ว หรือยังไม่ตัดหนี้

โดยครั้งแรกเมื่อใช้โปรแกรมจะวางค่าเป็น“ตัดหนี้แล้ว” แต่ถ้าหากต้องการให้โปรแกรมวางค่าเป็น “ยังไม่ตัดหนี้” ให้เข้ามาติ๊กที่เปลี่ยนแปลงที่ check box เองได้เลย

2.การคำนวณอายุสินค้าคงเหลือ แบบ FIFO และ Average
Released Date: 18/05/2018เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้วิธีคำนวณต้นทุนในรายงานได้ทั้ง 2 แบบ คือ FIFO และ Average ตามความเหมาะสมของรูปแบบสินค้าที่มีหลายหลายในแต่ละประเภทธุรกิจ ซึ่งพัฒนามาจากเวอร์ชั่นเดิม ที่ต้องเลือกรูปแบบการคำนวณแบบ FIFO หรือ Average ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในการใช้งานเท่านั้น ไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้เวอร์ชั่นนี้ถือเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น เมื่อเข้ามาใช้งานโปรแกรมในรายงานสินค้าคงคลัง เช่น อายุสินค้าคงเหลือ โปรแกรมจะแสดงต้นทุนสินค้าให้เลือก ได้ทั้งแบบ FIFO และ Average

3. การแสดงสถานะใบสำคัญที่ Post – UnpostedReleased Date: 30/05/2018
เป็นการปรับการแสดงตัวกรอง Post-Unposted เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับหน้าจอที่มีขนาดเล็ก (ขนาด 800X600 Pixel) โดยเฉพาะ!ให้สามารถเห็นข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยมีประเด็นเปลี่ยนแปลงหลักๆ ดังนี้

สถานะใบสำคัญจะ
1. มีคำอธิบายที่กระชับมากขึ้น จาก 2 สถานะเดิมที่ใช้คำว่า
• แสดงเฉพาะใบที่ Post ไป GL เท่านั้น เปลี่ยนเป็น “Post”
• แสดงเฉพาะใบที่ยังไม่ส่ง Post เท่านั้น เปลี่ยนเป็น “Unposted”
2. รูปแบบของปุ่มที่ใช้เลือกสถานะ มีการปรับจาก Radio Button มาเป็นแบบ Drop Down เพื่อการแสดงผลที่ชัดเจนดูเป็นระเบียบมากขึ้น
3. แก้ไขการทำงาน ในกรณีที่ทำการ Copy ใบสำคัญ โดยจากเดิม หากทำการ Copy มาใช้งาน ใบใหม่จะติดสถานะ Post ของใบเดิมมาด้วย ปรับให้ใบใหม่ไม่ดึงสถานะของใบเก่ามาใช้ ให้มีสถานะเป็น Unposted

หากสนใจรับอัพเดทเวอร์ชั่นนี้ ติดต่อเข้ามาได้ที่ 02-515-0600 ต่อ 111-115 หรือ Support@doublepine.co.th
แอบกระซิบอีกนิด… งานพัฒนาเวอร์ชั่นถัดไป จะมีการปรับรูปแบบในส่วนของเมนูรายงาน และรายงานพิเศษๆ อีกเพียบ จะเป็นรายงานอะไรบ้างนั้น ต้องอดใจรอติดตามความคืบหน้ากันอีกนิดนะคะ

X
X