ดับเบิ้ลไพน์ – หรือ “ต้นสนคู่” –

เกิดขึ้นจากผู้ก่อตั้ง 2 ท่านคือ ดร. เศวตนันท์ และคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ ส่วนผสมของโปรแกรมเมอร์และนักบัญชี ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาโปรแกรมบัญชีตัวเล็กๆ ในปี 1990 ในชื่อ “MAC” ย่อมาจาก Management Accounting และ Costing โดยมีคอนเซ็ปท์พื้นฐาน คือ การทำบัญชีให้มีประโยชน์ต่อการบริหารมากที่สุด และได้มีการต่อยอดไปตั้งแต่ MAC-1 จนถึง MAC-5 ในปัจจุบัน [อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและลูกค้าของเรา]

 

เราสร้างผลิตภัณฑ์ของเราจากข้อมูลเชิงลึก และทุกๆความต้องการที่พบโดยลูกค้าของเรา โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถให้ตัวเลขต้นทุนที่ถูกต้องที่สุด และต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายมิติ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของผู้บริหารได้จริง เราเชื่อว่า ธุรกิจไทยต้องการระบบที่แข็งแรง เปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง ที่คุ้มค่าพอเหมาะกับการลงทุนและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 

พันธกิจของเรา

ส่งมอบระบบ ERP พร้อมความรู้และประสบการณ์เสมอ

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็น ERP ที่ลูกค้าใน ASEAN เลือกใช้

ค่านิยมของเรา

บวก

เป็นผู้ที่คิดบวกอยู่เสมอ การแสดงออกทางกิริยาและวาจาสุภาพ มีวุฒิภาวะ ต้องการ
พัฒนาวิธีคิดและทัศนคติตนเองอยู่เสมอ กล้าแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำผู้อื่น
อยากช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
ช่วยเหลือผลักดันให้ผู้อื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร ร่วมสร้างพลังบวก
และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในทุกที่ทุกโอกาส

ตรง

ตรงไปตรงมา พูดตรงทำตรง พูดจริงทำจริง กล้าให้ความคิดเห็นและ
กล้าคุยกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ยึดถือหลักการ ระเบียบข้อบังคับ มีวินัย เคารพสิทธิของ
องค์กรและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งรวมถึงการตรงต่อเวลา ไม่สายไม่ขาดไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
ไม่ทำหรือส่อว่าจะหลบหลีกหลบเลี่ยงเบี่ยงเบนเพื่อประโยชน์ของตน ไม่โกหก ไม่กียจคร้าน
ไม่พลัดวันประกันพรุ่ง

เป๊ะ

ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ ไม่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นคำพูด การกระทำ ผลผลิต โดยการที่จะทำให้เป๊ะได้
ต้องมีความรู้จริง มีความหมั่นเพียรที่จะเรียนรู้ มีความใส่ใจในงาน ละเอียดรอบคอบ และไม่ปล่อยผ่าน
แม้เรื่องเล็กน้อย ต้องมีความพยายามที่จะส่งงานแบบสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการบริการ หรือการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ผลการคำนวณ ความเร็ว ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน หรือการแต่งกายที่เรียบร้อยดูดีมีสกุล
หรือการวางตัวในที่ชุมชน ความสง่างาม (Grace) หรือการเป็นตัวแทนดับเบิ้ลไพน์ อีกทั้งต้องเป็นคนที่
สร้างความคาดหวังที่สูงใหแกตนเองและทีมงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วางใจได้

ไม่ใช่แค่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ แต่วางใจได้ว่าจะทำงานได้ตามที่สัญญาไว้ วางแผนไว้ กำหนดไว้
รับปากไว้ และจะต้องทำให้ได้ผลผลิตที่ตนเองมั่นใจว่าเมื่อส่งให้ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานแล้ว
เขาจะวางใจในผลงานนั้นได้อย่างเต็มใจเชื่อมั่น จะต้องทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทและชาญฉลาด (Smart)
มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ จะต้องทำงานให้ได้ตามพันธะหน้าที่
อย่างไม่มีข้ออ้าง (Accountable) จะต้องมีความคิดที่ดี เพื่อส่วนรวม วางแผนเป็น เตรียมการเตรียมงาน
ให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยงานให้คั่งค้างเป็นภาระกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน

X
X