ดับเบิ้ลไพน์ – หรือ “ต้นสนคู่” –

เกิดขึ้นจากผู้ก่อตั้ง 2 ท่านคือ ดร. เศวตนันท์ และคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ ส่วนผสมของโปรแกรมเมอร์และนักบัญชี ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาโปรแกรมบัญชีตัวเล็กๆ ในปี 1990 ในชื่อ “MAC” ย่อมาจาก Management Accounting และ Costing โดยมีคอนเซ็ปท์พื้นฐาน คือ การทำบัญชีให้มีประโยชน์ต่อการบริหารมากที่สุด และได้มีการต่อยอดไปตั้งแต่ MAC-1 จนถึง MAC-5 ในปัจจุบัน [อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและลูกค้าของเรา]

 

เราสร้างผลิตภัณฑ์ของเราจากข้อมูลเชิงลึก และทุกๆความต้องการที่พบโดยลูกค้าของเรา โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถให้ตัวเลขต้นทุนที่ถูกต้องที่สุด และต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายมิติ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของผู้บริหารได้จริง เราเชื่อว่า ธุรกิจไทยต้องการระบบที่แข็งแรง เปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง ที่คุ้มค่าพอเหมาะกับการลงทุนและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 

พันธกิจของเรา

ส่งมอบระบบ ERP พร้อมความรู้และประสบการณ์เสมอ

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็น ERP ที่ลูกค้าใน ASEAN เลือกใช้

ค่านิยมของเรา

บวก

เป็นผู้ที่มีทัศนคติหรือมีความคิดบวกอยู่ตลอดเวลา ไม่แสดงวาจาหรือกิริยาเชิงลบ มีความเป็นมิตร เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น พร้อมที่จะพัฒนาทักษะวิธีคิดของตัวเอง และสามารถทำให้ผู้อื่นยิ้ม หรือสบายใจได้

ตรง

มีความตรงไปตรงมาในคำพูดและการกระทำ ซื่อสัตย์ในความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าโดยยึดถึงหลักการเดียวกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และจะทำในสิ่งที่สัญญาหรือรับผิดชอบเสมอ

เป๊ะ

มีความเรียบร้อยรอบคอบในผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียน คำพูด การกระทำ เพื่อพัฒนาเรื่องการ "เป๊ะ" อย่างต่อเนื่อง เราจะมีการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นเรื่อยไป ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของตนเองในฐานะตัวแทนของแบรนด์ในสังคม

วางใจได้

ทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้าต้องสามารถวางใจ ไว้ใจ และเชื่อใจในเรา สามารถตอบรับกับความคาดหวังของเพื่อนว่าเราจะทำงานที่รับมา ในหน้าที่ให้สมบูรณ์และสำเร็จ ไม่ผิดหวัง มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบในการกระทำเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้อื่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ เกี่ยวกับตำแหน่งที่เรากำลังมองหา

X
X