โครงการ depa Mini Transformation Voucher ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

กลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับโครงการดีๆ จาก Depa สำหรับช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการซื้อซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ!

สำหรับ SMEs ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ ด้านบริหารจัดการบัญชีการเงินอย่าง MAC-5 หรือ ระบบด้านอื่นๆ เช่น บริหารจัดการลูกค้าและการขาย, บริหารจัดการบุคลากร, บริการจัดการสินค้าและการขนส่ง, บริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ และบริหารจัดการด้านอื่นๆ สามารถทำเรื่องขอรับค่าสนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดจำนวน 100% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน
>ค่าระบบ Software
>ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน
>ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

** ด่วน!! จำนวนจำกัด **

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีี่ : http://atsi.or.th/download/07012562_Slide_depa-mini-Transformation-Voucher.pdf

Related Post
X
X