เป็นที่นิยมกันสำหรับธุรกิจขายฝากห้าง

Inter-Company Transfer  ICT-5 

ราคาเริ่มต้นเพียง 35,000 บาท!

•   หากท่านมีหลายบริษัททำการในวง LAN เดียวกัน ICT จะทำให้สะดวกขึ้นอีก ด้วยการคัดลอกใบสำคัญและรหัสข้อมูลทั้งหมดจากบริษัททำการแรกไปยังบริษัทที่ 2 อย่างอัตโนมัติและง่ายดาย!
•   เป็นที่นิยมกันสำหรับธุรกิจขายฝากห้างที่ต้องการควบคุมระบบสต็อกสินค้าที่ได้มีการนำไปฝากขายห้าง

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเสริม กรุณาติดต่อคุณนัด ได้ที่ ng.c@doublepine.co.th หรือ 02-515-0600 ต่อ 720

Related Post
X
X